INTERNET, DOMAINS, COMMERCE

CONSULTANCY
Waar bevindt uw organisatie zich en waar wilt u met uw organisatie naartoe? Voor het opstellen van een goede strategie volgt eerst een analyse van de sterkte en zwakte punten van uw huidige (internet)activiteiten. Alleen op deze manier kunnen een goed ontwerp maken.
SITE
Een goede layout en design zijn een krachtig middel. Het helpt onze partners en klanten succesvol te zijn op internet. Een website moet aangenaam, slim, snel, en functioneel zijn. Denkt u er dan vooral aan dat een ontwerp haar doel niet mist.
ONTWERP
Het doel van de organisatie zien we als uitgangspunt voor de aanwezigheid van onze partners en klanten op het internet. We combineren daarbij beproefde web oplossingen met nieuwe innovatieve technologische ontwikkelingen. Dit leidt tot een goed gefundeerd ontwerp dat we hierna snel en kundig tot uitvoer kunnen brengen.
WEBTEKSTEN
Bezoekers van een website lezen vaak slechts vluchtig. Hoe kunnen we de bezoekers van onze klanten dan toch grijpen en vooral vasthouden? Inleven in de bezoeker en doelgroep is van groot belang. De spelregels die gelden voor het schrijven van teksten voor het Internet zijn anders nieuw dan die van de oude reguliere drukwerkmethoden.
ONDERHOUD
Funcall zorgt er voor dat de sites continu bereikbaar zijn en worden voorzien van de laatste updates. Onze servers loggen alle werkzaamheden en bezoekers statistieken welke wij periodiek rapporteren aan onze klanten en partners.
PROMOTIE
Het Internet blijft om een heel andere benadering vragen dan we gewend zijn. Zoekmachines, maar ook nieuwe media zoals Twitter en Facebook kunnen worden ingezet om verkeer op een site te genereren. Hoe meer verkeer er op een site komt, hoe groter het aantal mensen dat u hiermee bereikt.